Attālinātās SUPERVĪZIJAS

Attālinātās supervīzijas ir iespēja iesaistīties supervīzijās, esot sev drošā un ērtā vidē, sev vēlamā laikā, nepavadot laiku ceļā.

Praktizēju ar pieredzi par tiešsaistes kontakta veidošanu, komunikācijas telpas turēšanu un ievērojot drošības nodrošināšanu tiešsaistē. Zoom, Skype, MS Teams, kā arī citās audio/video platformās vai telefoniski. Attālināto grupu supervīziju ietvaros izmantojam gan lielās grupas, gan mazo grupu un pāru darba iespējas (breakout rooms).

Klienti ir apmierināti un atzīst attālināto formu par vērtīgu atbalstu!

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

INDIVIDUĀLI 60-90MIN

Darbs ar vienu cilvēku. Sesiju skaits un biežums atkarīgs no konkrētās vajadzības. Parasti 6-8 sesijas, katra 60-90 minutes, ne retāk kā 1x menesī un ne biežāk kā 1x nedēļā.

Ieguvumi: savu nostāju, rīcības un emociju sapratne, jaunas idejas, zināšanas un prasmes tālākai rīcībai, profesionālās atbildības robežu izpratne, sadarbības un attiecību uzlabošana profesionalājā vidē. 

Zoom, Skype, MS Teams, citās audio/video platformās kā arī telefoniski.

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

GRUPĀM 120-180MIN

Darbs ar grupu, 4-12 dalībnieki. Sesiju skaits un biežums atkarīgs no grupas pasūtījuma un vajadzībām. Parasti 6-10 sesijas, 1 x menesī, 3 stundas (180min).

Ieguvumi: iespēja dzirdēt līdzīgas pieredzes, reflektēt, saņemt atgriezenisko saiti par savām situācijām no vairākiem dalībniekiem, dažādu skatu punktu iepazīšana, savu nostāju, rīcības un emociju sapratne , jaunas idejas, zināšanas un prasmes tālākai rīcībai, profesionālās atbildības robežu izpratne, sadarbības un attiecību uzlabošana profesionalājā vidē, atbalsts no  kolēģiem. 

Zoom, Skype, MS Teams, citās audio/video platformās kā arī telefoniski.

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI