grupu supervīzijas

Darbs ar grupu, 4-12 dalībnieki. Sesiju skaits un biežums atkarīgs no grupas pasūtījuma un vajadzībām. Parasti 6-10 sesijas, 1 x menesī, 3 stundas (180min).
 
Supervīziju saturu un apskatāmās tēmas nosaka  klienta vajadzības, konkrētie jautājumi un situācijas, kuras precizēsim pirmajā tikšanās reizē.

Ieguvumi: iespēja dzirdēt līdzīgas pieredzes, reflektēt, saņemt atgriezenisko saiti par savām situācijām no vairākiem dalībniekiem, dažādu skatu punktu iepazīšana, savu nostāju, rīcības un emociju sapratne , jaunas idejas, zināšanas un prasmes tālākai rīcībai, profesionālās atbildības robežu izpratne, sadarbības un attiecību uzlabošana profesionalājā vidē, atbalsts no kolēģiem.

pieteikties konsultācijai

GRUPU SUPERVĪZIJAS SKOLOTĀJIEM