individuālās sesijAS

Darbs ar vienu cilvēku. Sesiju skaits un biežums atkarīgs no konkrētās vajadzības. Parasti 6-8 sesijas, katra 60-90 minutes, ne retāk kā 1x menesī un ne biežāk kā 1x nedēļā.

Supervīziju saturu un apskatāmās tēmas nosaka  klienta vajadzības, konkrētie jautājumi un situācijas, kuras precizēsim pirmajā tikšanās reizē.

Ieguvumi: savu nostāju, rīcības un emociju sapratne, jaunas idejas, zināšanas un prasmes tālākai rīcībai, profesionālās atbildības robežu izpratne, sadarbības un attiecību uzlabošana profesionalājā vidē.

pieteikties konsultācijai