vaDĪTĀJIEM &
VADĪBAS Komandām

Vadītāju supervīzijā individuāli vai vadības komandu supervīzijā nelielās grupā, piedāvāju atbalstu pārmaiņu procesos, tēmas saistībā ar to, kā vadīt sevi un kā vadīt citus, sevis kā vadītāja pilnveidošana, lomu un atbildību skaidrība, komunikācija un sadarbība ar kolēģiem, risinājumu meklēšana problēmsituācijās.

Supervīziju saturu un tēmu izvēli visbiežāk nosaka klienti, viņu vajadzības, situācijas, jautājumi. Iespējamās tēmas:

  • Refleksija kā prasme savas pieredzes izzināšanai, pārvērtēšana, analīzei. 
  • "Es" kā profesionālis: Kur ir manas atbildības robežas? Kāda ir mana loma un uzdevumi? Kas ir manas stiprās un vājās puses?
  • "Es" kā profesionālis sadarbībā: mani sadarbības partneri, klienti, citi iesaistītie procesos.
  • Risinājumu meklēšana problēmsituācijās.
  • Atbalsts pārmaiņu procesos.
pieteikties konsultācijai 

vadītāju pieredzes grupa 2022